Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Numer ogłoszenia: 187923 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154825 - 2016 data 25.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, fax. 085 7185700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

  • W ogłoszeniu jest: 26.08.2016.

  • W ogłoszeniu powinno być: 31.08.2016.

Dodana: 24 sierpień 2016 14:05

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2016 14:05