Ogłoszenie o nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.


Nrdziałki

Pow.w ha

Nr KW


Położenieulica

Przeznaczeniew planie

Formasprzedaży

Cenanieruchomościw złotych

3464/4


0,0158


BI1B/00106237/1


Wasilków


brak planubez przetargu

13.006,-w tym Vat 23%+ koszty dokumentacji zł. 475,50

438/7 0,0122 BI1B/00110967/8 Wasilków brak planu bez przetargu 9.458,-w tym Vat 23%+ koszty dokumentacjizł. 1.705,50

Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 03.02.2016 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie internetowej tut. urzędu

Wasilków dnia 01.02.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

Dodana: 3 luty 2016 15:56

Zmodyfikowana: 3 luty 2016 15:56