Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn.: „Wsparcie Orlików – dziecięcego zespołu piłkarskiego KS Studzianki”

Wasilków, dn. 21.06.2016

 Ogłoszenie

 o możliwości składania uwag do oferty

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Wsparcie Orlików – dziecięcego zespołu piłkarskiego KS Studzianki” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Klub Sportowy Studzianki (zarejestrowany w rejestrze Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod numerem SP.4222.10.2011).

 

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 czerwca 2016 r. (wtorek) do godz. 16.00 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Dodana: 22 czerwiec 2016 07:53

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2016 08:02