Ogłoszenie o nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie

w planie

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

w złotych

2021/1

 

0,0062

 

BI1B/00131768/6

 

Studzianki

ul. Podgórna

brak planu

bez przetargu

 

3.361,-

w tym Vat 23%

+ koszty dokumentacji zł. 1.152,-

2021/2

0,0195

BI1B/00131768/6

Studzianki

ul. Podgórna

brak planu

bez przetargu

10.250,-

w tym Vat 23%

+ koszty dokumentacji

zł. 1.152,-

Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 03.02.2016 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie internetowej tut. urzędu

Wasilków dnia 01.02.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

Dodana: 3 luty 2016 15:52

Zmodyfikowana: 3 luty 2016 15:52