Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II”

Wasilków, 02.06.2017 r.

BGGN.271.04.2017

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II”

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 200 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.,

adres siedziby: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

cena (wraz z podatkiem VAT): 329 712,64 zł,

termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość gwarancji: 6 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: B.K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.,

adres siedziby: 15-378 Białystok, Hryniewicze 66,

cena (wraz z podatkiem VAT): 297 869,06 zł,

termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość rękojmi: 5 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

Dodana: 5 czerwiec 2017 14:15

Zmodyfikowana: 17 sierpień 2017 11:13