Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

 

Wasilków, 27.03.2018 r.

BGGN.271.06.2018

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków

i jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): zadanie I: 64 500 zł za 1 rok (43 000 zł + 50% tj. 21 500 zł), 193 500,00 zł za 36 mies., zadanie II: 48 900 zł za 1 rok (32 600 zł + 50% tj. 16 300 zł), 101 875,00 zł za 25 mies., zadanie III: 3 750 zł za 1 rok (2 500 zł + 50% tj. 1 250 zł), 11 250,00 zł za 36 mies.
Razem w okresie zamówienia 306 625,00 zł.

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział w Białymstoku

adres: 15-302 Białystok, ul. Mazowiecka 48

Zadanie III: Ubezpieczenie NNW członków OSP

cena: 3 159,00 zł za 12 miesięcy,

9 477,00 zł za 36 miesięcy,

termin wykonania zamówienia: od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

długość gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Przedstawicielstwo Centralne w Białymstoku

adres: 15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 lok. 319,

Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wasilków wraz z jednostkami

organizacyjnymi

cena: 54 612,50 zł za 12 miesięcy,

163 837,50 zł za 36 miesięcy,

termin wykonania zamówienia: od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

długość gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział Białystok

adres: 15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 lok. 319,

Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wasilków wraz z jednostkami

organizacyjnymi

cena: 46 346,00 zł za 12 miesięcy,

139 038,00 zł za 36 miesięcy,

termin wykonania zamówienia: od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

długość gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

Zadanie III: Ubezpieczenie NNW członków OSP

cena: 3 306,00 zł za 12 miesięcy,

9 918,00 zł za 36 miesięcy,

termin wykonania zamówienia: od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

długość gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

4)  Wykonawca: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawiciel w Białymstoku

adres: 15-424 Białystok, ul. Lipowa 51,

Zadanie II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wasilków

wraz z jednostkami organizacyjnymi

cena: 28 342,00 zł za 12 miesięcy,

59 087,00 zł za 25 miesięcy,

termin wykonania zamówienia: od 01.03.2019 r. do 31.03.2021 r.

długość gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

Zadanie III: Ubezpieczenie NNW członków OSP

cena: 3 213,00 zł za 12 miesięcy,

9 639,00 zł za 36 miesięcy,

termin wykonania zamówienia: od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

długość gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 28 marzec 2018 09:04

Zmodyfikowana: 28 marzec 2018 09:04