Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego (2)

 

Wasilków, 26.01.2018 r.

BGGN.271.01.2018.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej

na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach

Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

branża oświetlenia ulicznego

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej

na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach

Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

branża oświetlenia ulicznego

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 450 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: EL-MAR Sp. z o.o.

adres siedziby: 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 16/5,

cena (wraz z podatkiem VAT): 550 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 17 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: „Elbor” Eugeniusz Borowik

adres siedziby: 15-540 Białystok, ul. Żubrów 25,

cena (wraz z podatkiem VAT): 573 180,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 25 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o.

adres siedziby: 16-070 Choroszcz, Łyski 1A,

cena (wraz z podatkiem VAT): 538 617,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 33 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

4)  Wykonawca: Bor-Tech Piotr Borowski

adres siedziby: 16-100 Sokółka, Igryły 20,

cena (wraz z podatkiem VAT): 572 282,21 zł,

termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 27 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 26 styczeń 2018 15:16

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2018 15:16