Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego” w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza

 

Wasilków, 11.08.2017 r.

BGGN.271.12.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego”

w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego”

w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 250 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: „Telan” A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz Spółka jawna,

adres siedziby: 15-156 Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 11

cena (wraz z podatkiem VAT): 220 133,10 zł,

termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: „Elbor” Eugeniusz Borowik,

adres siedziby: 15-540 Białystok, ul. Żubrów 25

cena (wraz z podatkiem VAT): 206 271,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 50 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych mgr inż. Mirosław Naliwajko

adres siedziby: 15-196 Białystok, ul. Jana Brzechwy 25

cena (wraz z podatkiem VAT): 217 341,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 50 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 14 sierpień 2017 15:06

Zmodyfikowana: 14 sierpień 2017 15:06

Lista stron