Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

 

Wasilków, 19.03.2018 r.

BGGN.271.05.2018

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej

(km 0+273,3 do km 0+804,6)

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej

(km 0+273,3 do km 0+804,6)

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 3 056 748,15 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

adres siedziby: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

cena (wraz z podatkiem VAT): 5 221 916,85 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.09.2018 r.,

długość gwarancji: 84 miesiące,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: „Bud-Ogród” Jacek Marczyński

adres siedziby: 17-132 Wyszki, Strabla, ul. Kolejowa 8,

cena (wraz z podatkiem VAT): 3 862 220,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.09.2018 r.,

długość gwarancji: 84 miesiące,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 20 marzec 2018 11:56

Zmodyfikowana: 20 marzec 2018 11:56