Informacja po otwarciu ofert dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

Wasilków, 2016-12-13

PwW.15.1.2016

 

Informacja po otwarciu ofert

dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego

w Wasilkowie

 

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert

dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego

w Wasilkowie

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT) wynosi: razem 250 000,00 zł, tj.

część 1 – 93 711,00 zł,

część 2 –  2 666,00 zł,

część 3 – 43 492,00 zł,

część 4 – 40 665,00 zł,

część 5 – 46 128,00 zł,

część 6 – 16 153,00 zł,

część 7 –  7 185,00 zł.

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: P.P.H.U. „PALMIR” Sławomir Piotrowski,

adres siedziby: 15-694 Białystok, Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 17 lok. 91,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 2: 3 700,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

2)  Wykonawca: Zakład Mięsny „BOST” Sp. J. Bogdan Jakim, Stanisław Jakim,

adres siedziby: 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 48,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 3: 65 868,70 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

3)  Wykonawca: WIB Wiesława Bazylewicz,

adres siedziby: 15-113 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 40 lok. 74,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 1: 76 030,80 zł,

                                                           część 2:   3 800,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

4)  Wykonawca: Hurt i Detal Art. Spożywczo – Rolne Anna Siekierko,

adres siedziby: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 4: 59 976,00 zł,

                                                           część 6: 28 482,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

 

5)  Wykonawca: Franko Dystrybucja Sp. z o.o.,

adres siedziby: 15-111 Białystok, Fasty, Al. 1000-lecia PP 4,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 3: 66 136,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

6)  Wykonawca: REN Sp. z o.o.,

adres siedziby: 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 6: 31 821,53 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

7)  Wykonawca: Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku,

adres siedziby: 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 15,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 7: 6 782,80 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

8)  Wykonawca: „Lewian” Wiesław Leoniuk,

adres siedziby: 17-300 Siemiatycze, Baciki Bliższe 101,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 1: 92 436,00 zł,

                                                           część 2:   3 700,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

9)  Wykonawca: Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o.,

adres siedziby: 15-557 Białystok, ul. Dojnowska 61/1,

cena (wraz z podatkiem VAT):            część 7: 6 398,10 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ.

 

Dodana: 13 grudzień 2016 18:43

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2016 18:43