Informacja po otwarciu ofert dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Wasilków, 2016-12-12

BGGN.271.14.2016

Informacja po otwarciu ofert

dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się

w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert

dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się

w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 1 224 046,16 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne „Astwa” Spółka z o.o.,

adres siedziby: 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4,

cena (wraz z podatkiem VAT): 1 139 184,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: zgodny z SIWZ,

warunki płatności: zgoda na 30 dniowy termin płatności faktury od daty jej dostarczenia

Zamawiającemu;

2)  Wykonawca: Konsorcjum: RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o.,

adres siedziby: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5,

cena (wraz z podatkiem VAT): 953 799,49 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: zgodny z SIWZ,

warunki płatności: zgoda na 30 dniowy termin płatności faktury od daty jej dostarczenia

Zamawiającemu;

3)  Wykonawca: MPO Spółka z o.o.,

adres siedziby: 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48,

cena (wraz z podatkiem VAT): 1 477 440,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: zgodny z SIWZ,

warunki płatności: zgoda na 30 dniowy termin płatności faktury od daty jej dostarczenia

Zamawiającemu;

4)  Wykonawca: Przeds. Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.,

adres siedziby: 16-010 Wasilków, Studzianki, ul. Spółdzielcza 11,

cena (wraz z podatkiem VAT): 889 989,12 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-01 do 2017-12-31,

okres gwarancji: zgodny z SIWZ,

warunki płatności: zgoda na 30 dniowy termin płatności faktury od daty jej dostarczenia

Zamawiającemu.

Dodana: 12 grudzień 2016 14:45

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2016 14:45

Załączniki