Informacja po otwarciu ofert dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

Wasilków, 2016-09-08

BGGN.271.12.2016

Informacja po otwarciu ofert

dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3

w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm. z 2016 poz. 1020) po otwarciu ofert

dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3

w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

udzielam poniżej następujących informacji:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 66 802,00 zł,

2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

a)  Wykonawca: B.K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.,

adres siedziby: 15-378 Białystok, Hryniewicze 66,

cena wraz z podatkiem VAT: 119 361,50 zł,

termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy,

długość rękojmi: nieokreślono,

warunki płatności: zgodne z SIWZ.

Dodana: 9 wrzesień 2016 15:02

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2016 15:02