Informacja o wyborze Wykonawcy usługi wyłapywania, transportu i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2017 roku.

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi

wyłapywania, transportu i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Wasilków
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie informuje o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest usługa w zakresie wyłapywania, transportu i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Wasilków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Do udziału w postępowaniu zostało zaproszonych 6 oferentów. Dodatkowo na stronie BIP zamieszczono zaproszenie do składania ofert:

http://bip.wasilkow.pl/przetargi/konkursy/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-zapewnienie-opieki-nad-bezdomnymi-zwierzetami-z-terenu-gminy-wasilkow.html

W postępowaniu złożono 1 (jedną) ofertę.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach s.c.

Radysy 13, 12-230 Biała Piska, NIP: 849-158-90-63

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po pozytywnym wyniku kontroli Schroniska przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Dodana: 21 grudzień 2016 11:31

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2016 12:19