Informacja o wyborze oferty dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

BGGN.7031.1.2013z

Informacja o wyborze oferty

dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

Urząd Miejski w Wasilkowie informuje, że w wyniku publicznego zaproszenia złożono następujące oferty dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z:

 1. Wykonawca: Pracownia Autorska Dorota Kurczalska,

  z siedzibą: 80-298 Gdańsk, ul. Góralska 57 B m. 6,

  cena (brutto): 8 979,00 zł;

 2. Wykonawca: Geoprofit Michał Gwoździewicz,

  z siedzibą: 40-424 Katowice, ul. Szopienicka 43/42,

  cena (brutto): 6 150,00 zł;

 1. Wykonawca: Geomag Studio Adrian Gańko,

  z siedzibą: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Leśna 4,

  cena (brutto): 6 888,00 zł;

 1. Wykonawca: Wodnik Wiktor Żmieńka,

  z siedzibą: 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 218,

  cena (brutto): 2 700,00 zł.

Zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena (brutto), za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez

Wykonawcę: Wodnik Wiktor Żmieńka,

z siedzibą: 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 218

z ceną (brutto) 2 700,00 zł.

Wasilków, 13 października 2016 r.

Dodana: 17 październik 2016 12:10

Zmodyfikowana: 17 październik 2016 12:10