Informacja o braku ofert dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

BGGN.7031.1.2013z

Informacja o braku ofert

dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

Urząd Miejski w Wasilkowie informuje, że dnia 2016-11-25 ogłoszono zaproszenie ofertowe dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z. Na zaproszenie to nie odpowiedział żaden wykonawca.

Wasilków, dnia 13 grudnia 2016 r.

Dodana: 15 grudzień 2016 09:47

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2016 09:47

Załączniki