Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu burmistrza

               Wasilków, dnia 19.12.2017 r.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze sekretariatu burmistrza

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Anna Maria Zalewska, zam. Białystok.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu burmistrza, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło osiem kandydatek.

Wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie spełniły trzy oferty. Na rozmowę kwalifikacyjną, stawiło się pięć kandydatek.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Anna Maria Zalewska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

 

  

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Mirosław Bielawski

Dodana: 20 grudzień 2017 12:03

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2017 12:03