Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. geodezji i numeracji nieruchomości

Wasilków, dnia 19.07.2017 r.

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

geodezji i numeracji nieruchomości

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Wojtulewicz, zam. Wasilków.    

 

    UZASADNIENIE

 

               W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. geodezji i numeracji nieruchomości, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę pracy złożyło czterech kandydatów.

Wszystkie złożone oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, stawiły się dwie kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Katarzyna Wojtulewicz posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

 

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Mirosław Bielawski

 

 

Dodana: 24 sierpień 2017 14:43

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2017 14:43