Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, mieszanych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Inne strony w tym dziale