Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - pliki w załączeniu
Dotyczy: gminy Białystok i gminy Wasilków
Wnioskodawca: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku

Dodana: 6 czerwiec 2018 08:10

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2018 08:10