Taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

Taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wasilków - plik w załączniku.

Dotyczy: gminy Wasilków

Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślanka 21, 16-010 Wasilków

Dodana: 4 czerwiec 2018 13:25

Zmodyfikowana: 4 czerwiec 2018 13:25