XLVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 27 września 2018 roku o godz. 15.00

Informuję, iż w dniu 27 września 2018 roku, o godzinie 15-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetugminy za I półrocze 2018 r.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Sprawy różne.
  6. Przyjęcie protokołu z XLVI z sesji Rady Miejskiej.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Dodana: 18 wrzesień 2018 14:00

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2018 14:00