XLVII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 30 sierpnia 2018 roku o godz. 15.00

Informuję, iż w dniu 30 sierpnia 2018 roku, o godzinie 15-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków”.
 4. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
 5. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Wasilków.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wasilków.
 10. Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 11. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu z XLVI z sesji Rady Miejskiej.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 22 sierpień 2018 08:32

Zmodyfikowana: 27 sierpień 2018 15:01