L sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 29 października 2018 roku o godz. 15.30

Informuję, iż w dniu 29 października 2018 roku, o godzinie 15.30
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie (nadzwyczajna).

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
  3. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wasilków.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Dodana: 25 październik 2018 15:00

Zmodyfikowana: 25 październik 2018 15:41