XLIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 11 października 2018 roku o godz. 16.00

Informuję, iż w dniu 11 października 2018 roku, o godzinie 16-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2018-2030.
  3. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
  4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wasilków.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Dodana: 9 październik 2018 10:08

Zmodyfikowana: 9 październik 2018 10:08