Przetarg nieograniczony na montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy - III

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. "Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków", znak OSO.271.13.2020.PN.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2020 godz. 11:00

Dodana: 12 październik 2020 09:45

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2020 15:28