Rozkłady jazdy autobusów dowożących uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Rozkłady jazdy autobusów dowożących uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Rozkłady jazdy autobusów dowożących uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Od najbliższego poniedziałku (od 15.04.2024 r. do odwołania), w  związku z zamknięciem wyjazdu/wjazdu z Rybnik na szosę augustowską, autobus gminny rozwożący dzieci popołudniowymi kursami będzie zatrzymywał się tylko na przystanku Rybniki przystanek za rzeką, przy skrzyżowaniu.

Przystanki kursów popołudniowych o 12:50 (12:55) i 16:25 (16:30) rozwożących uczniów we wszystkich kierunkach.

 

Nowodworce

ul. Wasilkowska/ ul. Nadrzeczna (przystanek przy rzece)

ul. 3-go Maja/Straż pożarna

ul. 3-go Maja/Leśna

ul. 3-go Maja/rondo

ul. Raginisa /Ogródki Działkowe (rondo przy ul. Niemeńskiej)

ul. Zaciszna

ul. Wasilkowska/ ul. Brzozowa

Dolina Cisów

ul. Białostocka, przystanek linii 100 przy blokach

Wasilków

ul. Jurowiecka/ ul. Przytorowa

Jurowce

ul. Jurowiecka/ ul. Kamienna

ul. Jurowiecka, przystanek linii 102 przy wiadukcie

Sielachowskie

Sielachowskie II (przy nr posesji 31)

Sielachowskie I (przy nr posesji 64)

Osowicze

Osowicze IV (przy nr posesji 2A)

Osowicze III (przy nr posesji 42)

Osowicze II (przy działce o nr geodezyjnym 59/13)

Osowicze I (przy działce o nr geodezyjnym 61/6)

Sochonie

ul. Przemysłowa/ ul. Jurowiecka

ul. Kaczorowskiego/ ul. Stawowa

Pętla 102/ Przystanek przy szkole

Woroszyły

ul. Dorzeczna (przystanek 954 linii 132)

ul. Dorzeczna (przystanek 953 linii 132)

Wólka Poduchowna

Wólka Poduchowna (przystanek przy nr posesji 5A)

Wólka Przedmieście

Wólka Przedmieście (przystanek przy nr posesji 47)

 

Mostek

Mostek

Rybniki *

Rybniki przystanek za rzeką, przy skrzyżowaniu

Rybniki przystanek w środku wsi

Dowóz uczniów z miejscowości: Sielachowskie, Osowicze, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce

Uczniów dowozi autobus linii W3 (przewoźnik MPJ TRANSPORT)

Rozkład jazdy autobusu linii W3 na rok szkolny 2023/2024

od 15.04.2024 r. do odwołania

 

Od najbliższego poniedziałku (od 15.04.2024 r. do odwołania), w  związku z zamknięciem wjazdu/wyjazdu z Rybnik na szosę augustowską, autobus linii W3 będzie zatrzymywał się w Rybnikach tylko na przystanku Rybniki rzeka.

W3

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs poranny

6:58

Osowicze I (przy działce o nr geodezyjnym 62/24)

 

6:59

Osowicze II (przy działce o nr geodezyjnym 64/49)

 

7:00

Osowicze III (przy nr posesji 63)

 

7:01

Osowicze IV (przy nr posesji 1A)

 

7:02

Sielachowskie I (przy nr posesji 53)

 

7:03

Sielachowskie II (przy nr posesji 21)

 

7:05

Jurowce - Przystanek przy wiadukcie na drodze do  Augustowa

 

7:09

Katrynka - zatoka na drodze do Augustowa

 

7:14

Rybniki - Przystanek we wsi

 

7:15

Rybniki rzeka

 

7:17

Mostek

 

7:20

Wólka Przedmieście II - Przystanek PKS

7:22

Wólka Poduchowna I - Przystanek PKS

 

7:24

Woroszyły I – Przystanek we wsi

 

7:26

Sochonie Nr 98

 

7:30

Sochonie Szkoła - Przystanek przy szkole

 

7:32

Sochonie Łan - Stary przystanek PKS  

 

7:34

Jurowce – ul. Kamienna

 

7:35

Jurowce – Przystanek przy szkole

 

7:37

Wasilków - ul. Przytorowa

 

7:40

Wasilków - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościelna 1 (przy Rzeźniku)

 

7:43

Wasilków - Szkoła Podstawowa ul. Polna

 

 

 

 

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs popołudniowy

14:50

Wasilków - Szkoła Podstawowa ul. Polna

 

14:53

Wasilków - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościelna 1 (przy Rzeźniku)

 

14:56

Wasilków - ul. Przytorowa

 

14:57

Jurowce - ul. Kamienna

 

14:58

Jurowce - Przystanek przy szkole

 

15:01

Sochonie Łan - Stary przystanek PKS  

 

15:03

Sochonie Szkoła - Przystanek przy szkole

 

15:05

Sochonie Dorzeczna

 

15:07

Woroszyły I

 

15:08

Wólka Poduchowna I - Przystanek PKS

 

15:10

Wólka Przedmieście - Przystanek PKS

 

15:13

Mostek

 

15:15

Rybniki - rzeka

 

15:16

Rybniki - Przystanek we wsi

 

15:21

Katrynka - zatoka na drodze do Augustowa

 

15:25

Jurowce - Przystanek przy wiadukcie na drodze do  Augustowa

 

15:27

Sielachowskie II (przy nr posesji 31)

 

15:28

Sielachowskie I (przy nr posesji 64)

 

15:29

Osowicze IV (przy nr posesji 2A)

 

15:30

Osowicze III (przy nr posesji 42)

 

15:31

Osowicze II (przy działce o nr geodezyjnym 59/13)

 

15:32

Osowicze I (przy działce o nr geodezyjnym 61/6)

 

 

 

Dowóz uczniów z miejscowości Dąbrówki

Uczniów dowozi autobus linii W1 (przewoźnik MPJ TRANSPORT)

Rozkład jazdy autobusu linii W1 na rok szkolny 2023/2024

obowiązuje od dnia  3 stycznia 2024 r.

(Gmina zapewnia opiekuna we wszystkich poniższych kursach)

 

W1

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs poranny I

7:28

Dąbrówki Remiza I

7:30

Dąbrówki Nr 29

7:33

Dąbrówki I

7:35

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

(7:41 na ul. Kościelnej,  na 7:44 na ul. Polnej)

Kurs poranny II

9:09

Dąbrówki Remiza I

9:11

Dąbrówki Nr 29

9:12

Dąbrówki I

9:13

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

(9:18 na ul. Kościelnej,  na 9:21 na ul. Polnej)

Kurs poranny III

10:22

Dąbrówki Remiza I

 

10:24

Dąbrówki Nr 29

 

10:25

Dąbrówki I

 

10:26

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

 

(10:32 na ul. Kościelnej,  na 10:34 na ul. Polnej)

 

 

 

Kurs I popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

13:23

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

13:26

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Kościelnej przy szkole.

 

 

 

Kurs II popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

14:46

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

14:49

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Kościelnej przy szkole.

 

 

 

Kurs III popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

16:28

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Kościelnej przy szkole.

Przystanki kursów popołudniowych o 12:50 (12:55) i 16:25 (16:30) rozwożących uczniów we wszystkich kierunkach.

 

Nowodworce

ul. Wasilkowska/ ul. Nadrzeczna (przystanek przy rzece)

ul. 3-go Maja/Straż pożarna

ul. 3-go Maja/Leśna

ul. 3-go Maja/rondo

ul. Raginisa /Ogródki Działkowe (rondo przy ul. Niemeńskiej)

ul. Zaciszna

ul. Wasilkowska/ ul. Brzozowa

Dolina Cisów

ul. Białostocka, przystanek linii 100 przy blokach

Wasilków

ul. Jurowiecka/ ul. Przytorowa

Jurowce

ul. Jurowiecka/ ul. Kamienna

ul. Jurowiecka, przystanek linii 102 przy wiadukcie

Sielachowskie

Sielachowskie II (przy nr posesji 31)

Sielachowskie I (przy nr posesji 64)

Osowicze

Osowicze IV (przy nr posesji 2A)

Osowicze III (przy nr posesji 42)

Osowicze II (przy działce o nr geodezyjnym 59/13)

Osowicze I (przy działce o nr geodezyjnym 61/6)

Sochonie

ul. Przemysłowa/ ul. Jurowiecka

ul. Kaczorowskiego/ ul. Stawowa

Pętla 102/ Przystanek przy szkole

Woroszyły

ul. Dorzeczna (przystanek 954 linii 132)

ul. Dorzeczna (przystanek 953 linii 132)

Wólka Poduchowna

Wólka Poduchowna (przystanek przy nr posesji 5A)

Wólka Przedmieście

Wólka Przedmieście (przystanek przy nr posesji 47)

 

Mostek

Mostek

Rybniki *

Rybniki przystanek za rzeką, przed skrzyżowaniem

Rybniki przystanek w środku wsi

 

*W związku z trwającą obecnie przebudową drogi w Rybnikach, autobus będzie zatrzymywał się na przystanku do którego będzie miał możliwość dojazdu.

Dowóz uczniów z miejscowości Nowodworce i osiedla Dolina Cisów

obowiązujący od 25 września 2023 r.

Uczniów dowozi autobus firmy MPJ TRANSPORT

Rozkład jazdy autobusu na rok szkolny 2023/2024

 

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:05

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

 

7:08

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:11

Nowodworce – Raginisa/ Ogródki Działkowe (rondo przy ul. Niemeńskiej)

7:14

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:17

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:23 przy SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego na ul. Kościelnej 1 przy Rzeźniku, 7:25 przy SP im. Króla Zygmunta Augusta na ul. Polnej)

Kurs II poranny

7:35

Dolina Cisów – ul. Białostocka,  przystanek linii 100 przy blokach

 

(7:42 przy SP im. Króla Zygmunta Augusta na ul. Polnej, 7:45 przy SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego na ul. Kościelnej 1 przy Rzeźniku)

Kurs III poranny

9:50

Dolina Cisów – ul. Białostocka,  przystanek linii 100 przy blokach

 

 

(9:57 przy SP im. Króla Zygmunta Augusta na ul. Polnej, 10:00 przy SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego na ul. Kościelnej 1 przy Rzeźniku)

Kurs IV poranny

10:10

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

 

10:13

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

 

10:16

Nowodworce – Raginisa/ Ogródki Działkowe (rondo przy ul. Niemeńskiej)

 

10:19

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

 

10:22

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

 

(10:28 przy SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego na ul. Kościelnej 1 przy Rzeźniku, 10:30 przy SP im. Króla Zygmunta Augusta na ul. Polnej)

 

Kurs I ** popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:50

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

12:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

Kurs II */** popołudniowy

 

 

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów

14:50

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

14:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

Kurs III  ** popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

16:30

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

Obowiązuje od dnia  25.09.2023 r.

* Kurs poranny i  popołudniowy do miejscowości Sielachowskie, Osowicze, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W3

** Kurs poranny i kursy popołudniowe do miejscowości Dąbrówki realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W1

Dowóz uczniów z miejscowości Dąbrówki

Uczniów dowozi autobus linii W1 (przewoźnik MPJ TRANSPORT)

Rozkład jazdy autobusu linii W1 na rok szkolny 2023/2024

obowiązuje od dnia  9 września 2023 r.

(Gmina zapewnia opiekuna we wszystkich poniższych kursach)

 

W1

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs poranny I

7:28

Dąbrówki Remiza I

7:30

Dąbrówki Nr 29

7:33

Dąbrówki I

7:35

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

(7:41 na ul. Mickiewicza,  na 7:44 na ul. Polnej)

Kurs poranny II

9:09

Dąbrówki Remiza I

9:11

Dąbrówki Nr 29

9:12

Dąbrówki I

9:13

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

(9:18 na ul. Mickiewicza,  na 9:21 na ul. Polnej)

Kurs poranny III

10:22

Dąbrówki Remiza I

 

10:24

Dąbrówki Nr 29

 

10:25

Dąbrówki I

 

10:26

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

 

(10:32 na ul. Mickiewicza,  na 10:34 na ul. Polnej)

 

 

 

Kurs I popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

13:13

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

13:16

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

 

Kurs II popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

15:11

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

15:14

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

 

Kurs III popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

16:28

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

Dowóz uczniów z miejscowości Nowodworce i osiedla Dolina Cisów

Uczniów dowozi autobus firmy MPJ TRANSPORT

Renault Carrier o nr rejestracyjnym BI 134GC (kolor biały)

Rozkład jazdy autobusu obowiązujący w dniu 4 września 2023 r.

 

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:05

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

 

7:08

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:11

Nowodworce – Raginisa/ Ogródki Działkowe (rondo przy ul. Niemeńskiej)

7:14

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:17

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:23 na ul. Mickiewicza, 7:25 na ul. Polnej)

Kurs II poranny

7:35

Dolina Cisów – ul. Białostocka, przystanek linii 100 przy blokach

 

(7:42 na ul. Polnej, 7:45 na ul. Mickiewicza)

 

Kurs I  popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:30

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

12:35

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

Obowiązuje w dniu  4.09.2023 r.

 

Dowóz uczniów z miejscowości Nowodworce i osiedla Dolina Cisów

Uczniów dowozi autobus firmy MPJ TRANSPORT

Renault Carrier o nr rejestracyjnym BI 134GC (kolor biały)

Rozkład jazdy autobusu na rok szkolny 2023/2024

 

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:05

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

 

7:08

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:11

Nowodworce – Raginisa/ Ogródki Działkowe (rondo przy ul. Niemeńskiej)

7:14

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:17

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:23 przy SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego na ul. Kościelnej 1 przy Rzeźniku 7:25 przy SP im. Króla Zygmunta Augusta na ul. Polnej)

Kurs II poranny

7:35

Dolina Cisów – ul. Białostocka,  przystanek linii 100 przy blokach

 

(7:42 przy SP im. Króla Zygmunta Augusta na ul. Polnej, 7:45 SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego na ul. Kościelnej 1 przy Rzeźniku )

 

Kurs I ** popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:50

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

12:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

Kurs II */** popołudniowy

 

 

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów

14:50

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

14:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

Kurs III  ** popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

16:30

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

Obowiązuje od dnia  5.09.2023 r.

* Kurs poranny i  popołudniowy do miejscowości Sielachowskie, Osowicze, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W3

** Kurs poranny i kursy popołudniowe do miejscowości Dąbrówki realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W1

Dowóz uczniów z miejscowości Dąbrówki

Uczniów dowozi autobus linii W1 (przewoźnik MPJ TRANSPORT)

Rozkład jazdy autobusu linii W1

obowiązuje od dnia  4 września 2023 r. do 8 września 2023 r.

(Gmina zapewnia opiekuna we wszystkich poniższych kursach)

 

W1

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs poranny I

7:28

Dąbrówki Remiza I

7:30

Dąbrówki Nr 29

7:33

Dąbrówki I

7:35

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

(7:41 na ul. Mickiewicza,  na 7:44 na ul. Polnej)

Kurs poranny II

9:19

Dąbrówki Remiza I

9:21

Dąbrówki Nr 29

9:22

Dąbrówki I

9:23

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

(9:29 na ul. Mickiewicza,  na 9:31 na ul. Polnej)

Kurs poranny III

10:22

Dąbrówki Remiza I

 

10:24

Dąbrówki Nr 29

 

10:25

Dąbrówki I

 

10:26

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

 

(10:32 na ul. Mickiewicza,  na 10:34 na ul. Polnej)

 

 

 

Kurs I popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

13:08

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

13:11

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

 

Kurs II popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

15:04

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

15:07

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

 

Kurs III popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

16:28

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

Obowiązuje od dnia 4 września 2023 r. do dnia 8 września 2023 r.

 

* Kurs poranny i  popołudniowy do miejscowości Sielachowskie, Osowicze, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W3

** Kurs poranny i kursy popołudniowe do miejscowości Dąbrówki realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W1

Dowóz uczniów z miejscowości: Sielachowskie, Osowicze, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce

Uczniów dowozi autobus linii W3 (przewoźnik MPJ TRANSPORT)

Rozkład jazdy autobusu linii W3 na rok szkolny 2023/2024

W3

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs poranny

6:58

Osowicze I (przy działce o nr geodezyjnym 62/24)

 

6:59

Osowicze II (przy działce o nr geodezyjnym 64/49)

 

7:00

Osowicze III (przy nr posesji 63)

 

7:01

Osowicze IV (przy nr posesji 1A)

 

7:02

Sielachowskie I (przy nr posesji 53)

 

7:03

Sielachowskie II (przy nr posesji 21)

 

7:05

Jurowce - Przystanek przy wiadukcie na drodze do  Augustowa

 

7:09

Katrynka - zatoka na drodze do Augustowa

 

7:14

Rybniki - Przystanek we wsi

 

7:15

Rybniki rzeka

 

7:17

Mostek

 

7:20

Wólka Przedmieście II - Przystanek PKS

7:22

Wólka Poduchowna I - Przystanek PKS

 

7:24

Woroszyły I – Przystanek we wsi

 

7:26

Sochonie Nr 98

 

7:30

Sochonie Szkoła - Przystanek przy szkole

 

7:32

Sochonie Łan - Stary przystanek PKS  

 

7:34

Jurowce – ul. Kamienna

 

7:35

Jurowce – Przystanek przy szkole

 

7:37

Wasilków - ul. Przytorowa

 

7:40

Wasilków - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościelna 1 (przy Rzeźniku)

 

7:43

Wasilków - Szkoła Podstawowa ul. Polna

 

 

 

 

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs popołudniowy

14:50

Wasilków - Szkoła Podstawowa ul. Polna

 

14:53

Wasilków - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościelna 1 (przy Rzeźniku)

 

14:56

Wasilków - ul. Przytorowa

 

14:57

Jurowce - ul. Kamienna

 

14:58

Jurowce - Przystanek przy szkole

 

15:01

Sochonie Łan - Stary przystanek PKS  

 

15:03

Sochonie Szkoła - Przystanek przy szkole

 

15:05

Sochonie Dorzeczna

 

15:07

Woroszyły I

 

15:08

Wólka Poduchowna I - Przystanek PKS

 

15:10

Wólka Przedmieście - Przystanek PKS

 

15:13

Mostek

 

15:15

Rybniki - rzeka

 

15:16

Rybniki - Przystanek we wsi

 

15:21

Katrynka - zatoka na drodze do Augustowa

 

15:25

Jurowce - Przystanek przy wiadukcie na drodze do  Augustowa

 

15:27

Sielachowskie II (przy nr posesji 31)

 

15:28

Sielachowskie I (przy nr posesji 64)

 

15:29

Osowicze IV (przy nr posesji 2A)

 

15:30

Osowicze III (przy nr posesji 42)

 

15:31

Osowicze II (przy działce o nr geodezyjnym 59/13)

 

15:32

Osowicze I (przy działce o nr geodezyjnym 61/6)

Dodana: 31 sierpień 2023 10:42

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2024 08:34

Lista stron