Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania uwag do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania uwag do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 25 listopada 2020 r.  do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl na formularzu dostępnymw załączeniu.

Dodana: 20 listopad 2020 17:59

Zmodyfikowana: 20 listopad 2020 17:59