Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

ZAPROSZENIE


DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do Programu współpracy gminy Wasilków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie
do 15 listopada 2019 r.  do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 10 lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl na formularzu dostępnym:

Burmistrz Wasilkowa zaprasza jednocześnie wszystkie organizacje na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Dodana: 8 listopad 2019 15:28

Zmodyfikowana: 8 listopad 2019 15:28