Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania uwag do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania uwag do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 2 listopada 2020 r. do godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl na formularzu dostępnym w załączeniu.

Dodana: 26 październik 2021 19:13

Zmodyfikowana: 26 październik 2021 19:14