Konkurs ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie” do dnia 12.07.2019 r. do godz.9:00.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

do dnia 12.07.2019 r. do godz.9:00.

Dodana: 19 czerwiec 2019 13:18

Zmodyfikowana: 15 lipiec 2019 15:06