Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej dnia 11 stycznia 2017 r. o godz. 7.30

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 11 stycznia 2017 roku o godzinie 7.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia:

 

Opracowanie Statutu Gminy Wasilków.

 

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Jadwiga Piotrowska

Dodana: 5 styczeń 2017 14:31

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2017 14:31