Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie: rozbiórka istniejącej infrastruktury

Gmina Wasilków informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie: rozbiórka istniejącej infrastruktury, znak OSO.271.1.2022.MS.

Strona postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2714f1b-e9ec-413f-9bf1-d9ce3d3d59fd

Dodana: 14 styczeń 2022 13:59

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2022 14:01