Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Wasilków pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie: zaprojektuj i wykonaj prowadzone jest na stronie postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7919183a-8bcc-474e-8c2c-d654f24ea660

Dodana: 17 listopad 2022 10:16

Zmodyfikowana: 17 listopad 2022 10:19