Przetarg nieograniczony Usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wasilków w sezonie 2020/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wasilków w sezonie 2020/2021", znak: OSO.271.12.2020.MS.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.10.2020 o godz. 11:15.

Dodana: 22 wrzesień 2020 14:38

Zmodyfikowana: 27 październik 2020 15:01