Przetarg nieograniczony na montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. "Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków", znak OSO.271.8.2020.PN.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020 godz. 11:00

Dodana: 30 czerwiec 2020 09:21

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2020 14:01