Przetarg nieograniczony na budowę Otwartej Strefy Aktywności

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Otwartych Stref Aktywności. Termin otwarcia ofert: 09.09.2019 r. godz. 11:15.

Uwaga: zamawiający dokonał zmian w porównaniu do poprzedniego postępowania w zakresie:

1. kryteriów oceny ofert,

2. zmianie uległa grubość warstwy nawierzchni bezpiecznej z piasku do 30 cm,

3. terminu realizacji zamówienia.

Dodana: 22 sierpień 2019 15:18

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2019 14:26