Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi o oznaczeniu 3KDL oraz przebudowy z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie w ramach wykonania dokumentacji technicznej Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie ww. dokumentacji technicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2020 r. godz. 11:00.

W załączeniu Zamawiajacy dodaje informację uzupełniającą.

Dodana: 9 grudzień 2020 14:16

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2020 12:44