Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach”

 

Wasilków, 04.08.2017

BGGN.271.11.2017.SB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach”,

ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Dodana: 7 sierpień 2017 13:00

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2017 13:00