Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” Część 2. Kładka nad rzeką Supraśl

 

Wasilków, 06.10.2017 r.

BGGN.271.17.2017.SB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” Część 2. Kładka nad rzeką Supraśl

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

w części 2 Kładka nad rzeką Supraśl,

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej Zamawiający nie może zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Dodana: 13 październik 2017 13:00

Zmodyfikowana: 13 październik 2017 13:00