Wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat pod działalność gospodarczą

W Y K A Z

nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat pod działalność gospodarczą obciążonej podatkiem Vat.

Nr działki

Pow.

ha

Nr KW

Położenie, ulica

Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania

Forma dzierżawy

Czynsz roczny w zł. netto

1059/50

0,0300

BI1B/00064912/0

Wasilków ul. Supraślska

brak planu

bez przetargu

2.400,-

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wasilków, dnia 09.12.2015 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

Dodana: 11 grudzień 2015 14:24

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2015 08:10