Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków

 

Zamawiający potwierdza, że obowiązujcy termin składania i otwarcia ofert to 05.01.2018 r., zgodnie z poniższą zmianą.

 

Ogłoszenie nr 500078204-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Wasilków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631869-N-2017
Data: 13/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2017-12-27
W ogłoszeniu powinno być: 2018-01-05

 

Dodana: 19 grudzień 2017 15:51

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2017 15:10