Ogłoszenie o zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 29.09.2017 r.

BGGN.271.17.2017.SB

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu dot. zamówienia pn.

Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

w następującym zakresie:

- w przedmiarze telekomunikacyjnym dot. kładki nad rzeką Supraśl w poz. 9 Zdemontowanie dwóch przewodów o średnicy 4 mm... zamiast obecnej jednostki miary należy przyjąć jednostkę metr - m.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Dodana: 29 wrzesień 2017 14:29

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2017 14:29