Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Wasilkowie

 

Wasilków, 16.10.2017 r.

BGGN.271.18.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Wasilkowie

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Wasilkowie

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 100 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Firma Drogowa Gryko Marcin,

adres siedziby: 15-170 Białystok, ul. ks. Jana Twardowskiego 4A,

cena (wraz z podatkiem VAT): 227 915,00 zł,

doświadczenie kierownika budowy: powyżej 3 lat,

długość gwarancji: 3 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 16 październik 2017 11:24

Zmodyfikowana: 16 październik 2017 11:24