Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

 

Wasilków, 29.12.2017 r.

BGGN.271.24.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

- sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

- sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 200 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Kompleks Budownictwo Tomasz Wądołowski

adres siedziby: 15-521 Białystok, Zaścianki, ul. J. Soplicy 7,

cena (wraz z podatkiem VAT): 439 975,00 zł,

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Geno” Sp. z o.o.

adres siedziby: 16-100 Sokółka, ul. Witosa 135,

cena (wraz z podatkiem VAT): 540 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: Sato Sp. z o.o.

adres siedziby: 15-339 Białystok, ul. Zielna 31W

cena (wraz z podatkiem VAT): 525 600,00 zł,

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

4)  Wykonawca: Graso s.c. A. Sobecki, M. Gryszko

adres siedziby: 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 17 lok. U3,

cena (wraz z podatkiem VAT): 610 080,00 zł,

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 29 grudzień 2017 14:28

Zmodyfikowana: 29 grudzień 2017 14:28