Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego

 

Wasilków, 27.12.2017 r.

BGGN.271.23.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej

na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach

Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

branża oświetlenia ulicznego

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej

na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach

Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

branża oświetlenia ulicznego

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 450 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych mgr inż. Mirosław Naliwajko

adres siedziby: 15-196 Białystok, ul. Jana Brzechwy 25,

cena (wraz z podatkiem VAT): 639 600,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 23 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: Przeds. Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz

adres siedziby: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 887 689,07 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 10 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: „Elbor” Eugeniusz Borowik

adres siedziby: 15-540 Białystok, ul. Żubrów 25,

cena (wraz z podatkiem VAT): 573 801,15 zł,

termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 26 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

4)  Wykonawca: Inst-El J. A. Chancewicz sp. j.

adres siedziby: 16-100 Sokółka, ul. Kryńska 57 A,

cena (wraz z podatkiem VAT): 756 999,81 zł,

termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 24 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 28 grudzień 2017 11:01

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2017 11:01