Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków

 

Wasilków, 09.01.2018 r.

BGGN.271.21.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej,

na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej,

na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 1 000 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach (1 oferta):

1)  Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

adres siedziby: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

cena (wraz z podatkiem VAT): 1 716 233,33 zł,

termin wykonania zamówienia: 01.06.2018 r.,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

doświadczenie kierownika budowy: 6 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 10 styczeń 2018 12:10

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 12:10