Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

 

Wasilków, 04.12.2017 r.

BGGN.271.20.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków

od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych

znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków

od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 1 365 944,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.,

adres siedziby: 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4,

a) cena (wraz z podatkiem VAT): 2 034 720,00 zł,

b) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,

c) okres gwarancji: nie dotyczy,

d) warunki płatności: zgoda na 30 dniowy termin płatności faktury

od daty jej dostarczenia Zamawiającemu,

e) oferowana łączna ilość zbiórek odpadów

wielkogabarytowych, elektrycznych

i elektronicznych oraz opon w okresie

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wynosi 4,

f) liczba pojazdów realizujących przedmiot

zamówienia spełniających wymagania

normy Euro 6 wynosi 0;

2)  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Komunalnej „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.,

adres siedziby: 16-010 Wasilków, Studzianki, ul. Spółdzielcza 11

a) cena (wraz z podatkiem VAT): 1 840 880,52 zł,

b) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,

c) okres gwarancji: nie dotyczy,

d) warunki płatności: zgoda na 30 dniowy termin płatności faktury

od daty jej dostarczenia Zamawiającemu,

e) oferowana łączna ilość zbiórek odpadów

wielkogabarytowych, elektrycznych

i elektronicznych oraz opon w okresie

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wynosi 4,

f) liczba pojazdów realizujących przedmiot

zamówienia spełniających wymagania

normy Euro 6 wynosi 0;

3)  Wykonawca: KOMA Sp. z o.o. Sp. k.,

adres siedziby: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19c,

a) cena (wraz z podatkiem VAT): 2 049 987,00 zł,

b) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,

c) okres gwarancji: nie dotyczy,

d) warunki płatności: zgoda na 30 dniowy termin płatności faktury

od daty jej dostarczenia Zamawiającemu,

e) oferowana łączna ilość zbiórek odpadów

wielkogabarytowych, elektrycznych

i elektronicznych oraz opon w okresie

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wynosi 2,

f) liczba pojazdów realizujących przedmiot

zamówienia spełniających wymagania

normy Euro 6 wynosi 0.

 

 

Dodana: 5 grudzień 2017 12:03

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2017 12:03