Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 06.10.2017 r.

BGGN.271.17.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 4 000 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

do części 1 Ścieżki rowerowej i chodnika

1)  Wykonawca: „ABW Superbruk” Sp. z o.o.,

adres siedziby: 16-061 Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze 75/5,

cena (wraz z podatkiem VAT): 3 060 841,01 zł,

termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

2)  Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.,

adres siedziby: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

cena (wraz z podatkiem VAT): 3 995 991,61 zł,

termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.,

długość rękojmi: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: Przeds. Robót Elektr. i Bud. „Mipa” Leon Stankiewicz,

adres siedziby: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 4 085 994,85 zł,

termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

4)  Wykonawca: BBGM Gryko Kamila,

adres siedziby: 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 43B,

cena (wraz z podatkiem VAT): 3 105 112,55 zł,

termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

do części 2 Kładki nad rzeką Supraśl

5)  Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.,

adres siedziby: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

cena (wraz z podatkiem VAT): 4 687 878,14 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.04.2019 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 13 październik 2017 12:52

Zmodyfikowana: 13 październik 2017 12:52