Informacja po otwarciu ofert dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

Wasilków, 2016-10-26

BGGN.271.13.2016

Informacja po otwarciu ofert

dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście,

gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert

dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście,

gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 110 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Tit Bruk Tomasz Knopik,

adres siedziby: 26-420 Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9,

cena (wraz z podatkiem VAT): 184 235,55 zł,

termin wykonania zamówienia: do 28 kwietnia 2017 r.,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

2)  Wykonawca: Nexbud Jacek Waśko,

adres siedziby: 16-050 Michałowo, Kobylanka 8a,

cena (wraz z podatkiem VAT): 246 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: do 28 kwietnia 2017 r.,

długość rękojmi: 4 lata,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

3)  Wykonawca: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka,

adres siedziby: 15-591 Białystok, ul. Milowa 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 135 115,50 zł,

termin wykonania zamówienia: do 28 kwietnia 2017 r.,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

4)  Wykonawca: Probet Firma Drogowa - Joanna Agnieszka Choćko,

adres siedziby: 15-694 Białystok, Fasty, Szosa Knyszyńska 2,

cena (wraz z podatkiem VAT): 208 974,27 zł,

termin wykonania zamówienia: do 28 kwietnia 2017 r.,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

5)  Wykonawca: „As-Bud” Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek,

adres siedziby: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 202,

cena (wraz z podatkiem VAT): 157 363,25 zł,

termin wykonania zamówienia: do 28 kwietnia 2017 r.,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ.

Dodana: 7 listopad 2016 15:19

Zmodyfikowana: 7 listopad 2016 15:19