Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Zakończenie lata z 3mam cukry Fundacją dla Dzieci z Cukrzycą"


Wasilków, dn. 06.08.2021

 


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofertyZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Zakończenie lata z 3mam cukry Fundacją dla Dzieci z Cukrzycą" " złożonej przez 3mam cukry Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą, 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 19.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 sierpnia 2021 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 6 sierpień 2021 14:32

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2021 14:32